SMO - Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum

O MUZEJU

Slovensko multimedialno okno

Muzej SMO V Špetru prikazuje kulturno krajino od Julijskih Alp do morja, od Mangarta do Tržaškega zaliva in se uvršča med nove oblike tematskih in pokrajinskih muzejev, ki ne slonijo več na zbiranju predmetov, temveč na pripovedi. 


Zastavljen je kot aktiven, dinamičen, prijazen in spodbuden prostor, kjer se skozi značilne vidike krajevne kulture razvija pripoved o teh krajih.

V tem prostoru se prepletata umetniško eksperimentiranje in razsežnost spomina, obiskovalcu ponuja interaktivna popotovanja in multimedialne freske krajine, ki je skupek ljudi in krajev, zgodb in spominov in ki vzbuja dražljaje in razmišljanja.

Skozi pripoved prepoznavamo krajino, jo lahko poslušamo in ugotavljamo, kako je jezik povezovalec mnogih kulturnih variant, mikrokozmov, ki prekipevajo od zgodb. 

Muzej SMO je namenjen vsem, ki želijo spoznati zgodovino in sedanjost območja v Videnski, Goriški in Tržaški pokrajini, ki je zgodovinsko naseljeno s Slovenci. Namenjen je domačinom, ki svoje kulturne in okoljske posebnosti bolj malo poznajo in cenijo, kot tudi italijanskim in drugim turistom, ki o nas vedo le malo ali nič. Predvsem je muzej namenjen mladim, ki bodo tu našli odprto in dinamično obliko učenja.

Zasnova je strokovno neoporečna, deluje pa kot komunikacijski stroj. Nove tehnologije so osrednji elementi, duša tega interaktivnega muzeja, ki obiskovalca vabi, da se ponujenega dotika in izbira, da ni le gledalec, temveč glavni akter na poti spoznavanja. Muzej je hkrati dokumentacijski center in stalno se razvijajoč arhiv, raziskovalni center, ki uporablja in daje na razpolago tako zbrano in tematizirano znanje kot tudi orodja in prostor za študij in raziskovanje in se tako povezuje z okoljem, z javnimi ustanovami in zasebniki.