SMO - Slovensko Multimedialno Okno Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum SMO - Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum
biblio1 libri biblio3

Presenetljiva knjižnica z najbolj pomenljivimi obmejnimi avtorji, ki čarobno vzpostavlja stik z avtorjem posameznega dela. Prefinjen multimedijski in interaktivni projekt ima izredno sporočilno moč.

Dovolj je vzeti knjigo in jo položiti na mizo, da se na ekranu prikaže avtor, ki predstavi sam sebe in svoje delo.

koncept: Miha Obit
video posnetki: Paolo Comuzzi
interakcije: Antonio della Marina, Samuele Polistina