SMO - Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum

Instalacije

atlas spominiiz besed kulturnekrajine meja zvočnerazglednice govorečaknjižnica ilustriranazgodovina glasbenakrajina

O MUZEJU

Muzej SMO V Špetru prikazuje kulturno krajino od Julijskih Alp do morja, od Mangarta do Tržaškega zaliva in se uvršča med nove oblike tematskih in pokrajinskih muzejev, ki ne slonijo več na zbiranju predmetov, temveč na pripovedi. 
več o muzeju +

finestra sul mondo slavo