SMO - Slovensko Multimedialno Okno Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum SMO - Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum
atlas1 atlas02-1 atlas3

Velika stenska projekcija nudi možnost spoznavanja in preučevanja vseh krajev teritorija na interaktivnem zemljevidu.

Toponomastični atlas natanko predstavlja posamezne kraje, njihova imena in zgodovino. Za vsebino sta poskrbela Giorgio Banchig in Riccardo Ruttar.. Razdelek posvečen krajini in arhitekturi je delo arhitetkta Renza Ruclija in izpostavlja bistvene krajevne prvine.

Ekran na dotik omogoča potovanje po Atlasu. Multimedijski in interaktivni projekt je izdelalo podjetje Totem.

razdelek posvečen krajini in arhitekturi: arh. Renzo Rucli
multimedijski in interaktivni projekt: Totem