SMO - Slovensko Multimedialno Okno Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum SMO - Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum
atlas_1_web atlas_4 Atlas_5 atlas_5_web atlas_2_web atlas_3

Atlas je velika interaktivna stenska projekcija ki, na podlagi Google Maps nudi možnost spoznavanja in preučevanja vseh krajev teritorija.

Toponomastični atlas natanko predstavlja posamezne kraje, njihova imena in zgodovino. Za vsebino sta poskrbela Giorgio Banchig in Riccardo Ruttar.. Razdelek posvečen krajini in arhitekturi je delo arhitetkta Renza Ruclija in izpostavlja bistvene krajevne prvine.

Ekran na dotik omogoča potovanje po Atlasu. Multimedijski in interaktivni projekt je izdelalo podjetje Totem.

razdelek posvečen krajini in arhitekturi: arh. Renzo Rucli
multimedijski in interaktivni projekt: Totem