SMO - Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum

Kanalska dolina leži ob tromeji med Italijo, Slovenijo in Avstrijo, pod vrhovi Julijskih in Karnijskih Alp. Območje je jezikovno mešano, saj je to točka, kjer se v Evropi srečujejo romanski, germanski in slovanski svet. Ljudje govorijo italijansko, slovensko, nemško in furlansko in tudi v navadah je zaznaven stik med kulturami. Cerkev na Višarjah je romarsko središče treh nardov, saj mu pravijo tudi svetišče »treh ljudstev«.

Tradicije

Režija: Paolo Comuzzi

Vasi

Režija: Paolo Comuzzi

Obredi in tradicije

Režija: Paolo Comuzzi

Poznogotske cerkve

Režija: Paolo Comuzzi

Koča Chisalizza

Režija: Paolo Comuzzi