SMO - Krajinski in pripovedni muzej - Museo di paesaggi e narrazioni - Landscape and narrative museum

Meja

Meja je multimedialna skulptura, ki prikazuje, kako so se od VI. stoletja do danes spreminjale meje na našem območju.Zgodba o spremenljivosti meja v času se odvija na maketi z reliefom območja, ki prikazuje gore, doline z rekami, obalo in morje. Pripoved nam predstavi dogodke, ki so spremljali in določali spreminjanje meje.
Novo vsebinsko postavitvijo, nam pomaga razumeti evropsko zgodovino in večkulturno podobo dežele Furlanije Julijske krajine.Meja torej ni samo črta, ki označuje delitev, je tudi prostor, krajina, kjer se zgodovina in kultura prepletata.

Biti na meji, živeti mejnost zahteva od vsakogar od nas razpoložljivost in voljo, da svoje izkustvo učenja usmerimo mimo naših navad, mimo konvencij in predsodkov, ki so morda v nas.
(Piero Zanini)

Credits

Zamisel in koordinacija: Donatella Ruttar
Zgodovinska raziskava: Giorgio Banchig
Načrt za multimedialno inštalacijo: Out Of Format
Multimedialni elektronski tehnik: Valerio Bergnach