mappa

_Atlas

Velika stenska projekcija nudi možnost spoznavanja in preučevanja vseh krajev teritorija na interaktivnem zemljevidu.
Toponomastični atlas natanko predstavlja posamezne kraje, njihova imena in zgodovino. Za vsebino sta poskrbela Giorgio Banchig in Riccardo Ruttar.. Razdelek posvečen krajini in arhitekturi je delo arhitetkta Renza Ruclija in izpostavlja bistvene krajevne prvine.
Ekran na dotik omogoča potovanje po Atlasu. Multimedijski in interaktivni projekt je izdelalo podjetje Totem.

mappa

_Kulturne krajine

Triptih, ki ga sestavlja video inštalacija s tremi ekrani, predstavlja sedem kulturnih krajin na območju od Trbiža do Trsta. Nudi pluralnost pogledov, ki vabijo k gledanju, poslušanju in dobesednemu prodiranju v kraje, kjer se prepoznavajo sledovi, pripovedi, očarljive lepote in zapuščenost. Gre za inštalacijo, ki obenem ponuja razmišljanje o sestavnih elementih sodobne krajine. Režiser Paolo Comuzzi, s katerim je sodeloval Andrea Trangoni, je med svojim delom naletel na veliko število odprtih ljudi, ki so bili pripravljeni sodelovati in so velikodušno pripovedovali o sebi.
Za multimedijski in interaktivni načrt so poskrbeli podjetje Totem in v prvi vrsti Antonio, Simone ter Valerio Bergnach.
Na ekranu na dotik izberemo temo in začnemo s predvajanjem filma.

mappa

_Govoreča knjižnica

Presenetljiva knjižnica z najbolj pomenljivimi obmejnimi avtorji, ki čarobno vzpostavlja stik z avtorjem posameznega dela. Prefinjen multimedijski in interaktivni projekt ima izredno sporočilno moč.
Vsebino posameznih filmov je uredil pesnik Michele Obit, video posnetke je naredil Paolo Comuzzi, Antonio Della Marina in Samuele Polistina pa sta poskrbela za interaktivnost inštalacije. Dovolj je vzeti knjigo in jo položiti na mizo, da se na ekranu prikaže avtor, ki predstavi sam sebe in svoje delo

mappa

_Ilustrirana zgodovina

Dva ilustratorja predstavljata zgodovino. 'Jezik v času' je primer slikanja v živo, delo priznanega ilustratorja Cosima Miorellija, ki preko ilustracij pripoveduje zgodovino slovenskega jezika. Gre torej za kratek esej v slikah po besedilu Žive Gruden in z glasbeno podlago Ette Aman tribute.
'Zgodovina Nadiških dolin' pa je pripoved o zgodovini Nadiških dolin iz zornega kota krivapete Ivanke, ilustracije so delo Morena Tomasetiga, besedilo pa je sestavil Giorgio Banchig.

mappa

_Glasbena krajina

Velika interaktivna glasbena inštalacija, ki predstavlja glasbo in pesmi območja od Julijskih Alp do morja. Gre za neke vrste velik radio s premičnim gumbom, ki omogoča potovanje skozi sedem krajin in poslušanje značilne glasbe za vsako od njih, izpostavlja torej razlike, sorodnosti in seveda posebnosti.
Glasbeno primerjavo med glasbenimi krajinami je uredil Davide Clodig, podjetje Totem in Valerio Bergnach sta uredila multimedijski in interaktivni del inštalacije, podjetje Nikam je poskrbelo za slike in zvok.

mappa

_Spomini iz besed

Skrinja z glasovi in spomini, pripovedmi in pričevanji v jeziku, ki je močno razčlenjen v izredno bogate krajevne dialekte. To je vsakdanji jezik, ki ga govorijo posamezniki. Zvočna inštalacija je tematsko razčlenjena, na posamezne teme pa opozarjajo določeni razstavljeni predmeti. Uredil jo je Davide Clodig, ki je poskrbel za zvočne posnetke, Valerio Bergnach, Antonio Della Marina in Samuele Polistina pa so izdelali prefinjen interaktivni projekt.
Treba si je nadeti slušalke, nato vtakniti roko v eno od niš in se začne poslušanje.

mappa

_Arhiv zvokov

V tej točki so zbrani in urejeni vsi zvočni posnetki muzeja. Tu je možno poiskati tematsko razvrščeno gradivo in izbrani posnetek poslušati s slušalkami. Gre torej za multimedijski katalog za arhiviranje in poslušanje oziroma gledanje vseh zvočnih in avdiovizuelnih vsebin. Arhiv so realizirali Davide Clodig in podjetji Totem ter Nikam.

mappa

_Zvočne razglednice

Zvočno tridimenzionalno delo je prava redkost, saj z avdiovizuelnim projektom predstavlja zvočno krajino oziroma prostor tako, kot ga zaznavamo, z njegovimi zvoki in šumi, zvočna percepcija pa je tridimenzionalna. Inštalacija je zamišljena kot vrsta zvočnih razglednic, pri katerih je posnetek precej statičen, zvočna krajina pa dinamična in močno sega v globino. Preko poslušanja lahko odkrijemo nenavadne vidike krajine.
Video posnetki so Paola Comuzzija, za zvok pa je poskrbel Renato Rinaldi.