ISK Inštitut za slovensko kulturo | Istituto per la cultura slovena

SMO slovensko multimedialno okno | finestra multimediale slovena

Una notte allo SMO tra arte, poesia, narrazione, musica per attraversare paesaggi. Una serata con gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione di SMO, Museo di paesaggi e narrazioni. Una notte per stare insieme, tra riflessioni ed arte, per conoscerci e apprezzare i luoghi in cui viviamo.

In piazzetta, in loop
Live Painting
di Cosimo Miorelli

La biblioteca cresce
I nuovi libri parlanti

Crocevia
a colloquio con Aleš Debeljak_Lubiana, Hans Kitzmüller_Brazzano,
Renato Quaglia_Resia

Smo kar pjejemo
Canti e musiche di tradizione dal Mangart all’Istria
con Davide Clodig e Alessandro Bertossin

Due lingue, tre schermi
di Paolo Comuzzi

Come una breccia nel muro
Leggere la poesia slovena, di Miha Obit
interpretato da Andrea Collavino, Emma Golles
e David Tomasetig al piano

Voice spaces. Il paesaggio dentro la voce
una riflessione di Renato Rinaldi

A mezzanotte vin brulè

Atlas of fog
musica dal vivo di Renato Rinaldi, Roberto Fabrizio e Mirko Cisilino

A chiudere
Fades @ smo
una istallazione artistica multimediale che stravolge l’intero museo
di Antonio della Marina

Noč v SMO med umetnostjo, pripovedjo, glasbo, da prepotujemo krajine. Večer z umetniki, ki so sodelovali pri realizaciji Slovenskega Multimedialnega Okna. Noč druženja, med razmišljanjem in umetnostijo, da se spoznamo in cenimo prostore,
v katerih živimo

Na majhnem trgu
Live Painting
di Cosimo Miorelli

Knjižnica raste
Nove govoreče knjige

Razpotje
Pogovor z Alešom Debeljakom_Ljubljana, Hansom Kitzmüllerjem_Bračan, Renatom Quaglio_Rezija

Smo kar pjejemo
Tradicionalne pesmi in glasbe od Mangarta do Istre
z Davidom Klodičem in Alessandrom Bertossinom

Dva jezika, trije ekrani
Paola Comuzzija

Kakor luknja v zidu
Pripoved o slovenski poeziji Mihe Obita
brala bosta Andrea Collavino in Emma Golles,
klavir David Tomasetig

Voice spaces. Krajina znotraj glasu
razmišljanje Renata Rinaldija

Ob polnoči kuhano vino

Atlas of fog
Glasba v živo Renata Rinaldija Roberta Fabrizia in Mirka Cisilina

Kot zaključek
Fades @ smo
umetniška multimedjiska inštalacija Antonia della Marine, ki bo spreobrnila ves muzej

ISK Inštitut za slovensko kulturo | Istituto per la cultura slovena

SMO slovensko multimedialno okno | finestra multimediale slovena